AYURVEDISK MEDISIN

Ayur Veda er kjent som et av verdens eldste naturlige helsesystem. Det har sine røtter i India fra flere årtusener tilbake. Det Ayurvediske helsesystem har et helhetlige syn på menneskers liv og helse og virker helsefremmende både fysisk, følelsesmessig og mentalt. I den Ayurvediske tradisjon er modellen om forebyggende helsearbeid større enn i noe annet medisinsk system. Gjennom å nærme seg Ayur Veda, Yoga og meditasjon med åpenhet og respekt kommer mulighetene til positive forandringer.

I Ayur Veda fokuseres det mer på hvilken person som har en sykdom, enn på hvilken sykdom en person har. Sykdommer har som regel flere symptomer. Symptomene er ikke selve sykdommen, det er bare kroppens reaksjon på sykdommen. Det søkes alltid å styrke de selvhelende krefteri hver enkelt. Dette er selve hovedpoenget i Ayurvedisk filosofi. Det foreligger mye solid og vitenskapelig i dette medisinske systemet, som kalles "Den medisinske vitenskaps vugge".

Yoga og meditasjon representerer systemer av fysiske, mentale og åndelige øvelser. De har også sine røtter i østen. Som Ayur Veda har Yoga et helhetlig syn på menneskers helse. Når Yoga og meditasjon praktiseres oppnås en dyp og rolig avspenning. Gjennom en ny bevissthet kommer nye innsikter. Ved å bli bevisst at man skaper sitt eget liv kommer muligheten for positive forandringer på alle plan.

Ayur Veda,Yoga og meditasjon kan også brukes som et kompliment til andre behandlingsformer. Gjennom å nærme seg disse formene med åpenhet og respekt kommer mulighetene til positive forandringer.

OM HELSEKONSULTASJON
Ayurvedisk pulsdianostikk

Ved en Ayurvedisk Helsekonsultasjon brukes det god tid til samtale, undersøkelser, rådgivning og evtuelle behandlinger. Ved blant annet pulsavlesning vil Ayur-Veda terapeuten hjelpe å finne din konstitusjonstype. I Ayur Veda fokuseres det mer på hvilke person som har en plage enn på plagen en person har. All behandling vil derfor være mest rettet mot å styrke personen selv. Helserådgivningens målsetning er å hjelpe kroppen å gjenvinne balansen. En person i balanse er en sunn og sterk person.
I Ayur-Veda anbefales ofte kosttilskudd i form av naturlige urtekombinasjoner. Urtene er laget slik at de søker å nøytralisere ubalanser, samtidig som de styrker organer og vev. Urter i kombinasjoner brukes for å oppnå en synergieffekt, som kan gi et mer kraftfullt resultat. Det kan være opptil 50 forskjellige urter i en kombinasjon.

Konsultasjonen kan også inneholde andre behandlingsformer som er spesielt velegnet sammen med de Ayurvediske.
Ved bedre kjennskap til oss selv får vi økt innsikt om hvordan vi påvirkes av maten vi spiser, tanke og handlingsmønster samt livsstil med videre. Gjennom ansvar for eget velbefinnende og gode helse, ligger potensialet for en permanent bedring i helsetilstand og livskvalitet.

Konsultasjonens varighet og hyppighet:
Første konsultasjon varer ca. 2 timer
Oppfølgings konsultasjoner varer ca 45-90 min
Telefon konsultasjoner tar ca 15-60 min

Før første konsultasjon vil du motta to spørreskjemaer som du fyller ut hjemme og tar med til klinikken. Hvor mange besøk det er behov for varierer. Jeg vil gi anbefalinger, men du avgjør selv hva som passer best for deg. Ved behov kan noen av oppfølgings konsultasjoner gjøres over telefon.

Ayur Veda terapeuten er underlagt loven om taushetsplikt. Alle opplysninger du gir vil bli behandlet med respekt.

Hjertelig velkommen til konsultasjon!