EN NY MEDITASJON eller INDRE REISE HVER UKE

Hjertelig velkommen til alle som har lyst å gjøre meditasjoner hjemmefra - eller der du er..

Jeg har laget et meditasjonsforum på Facebook hvor jeg legger ut en ny meditasjon/indre reise hver uke. Forumet er beskyttet i en lukket gruppe - og her kan medlemmene få praktisere healende energi arbeide veiledet av meg - der dere er regelmessig.

Meditasjoner, indre reiser og avspenning er kraftfulle verktøy for selvhealing - de hjelper oss å frigjøre uro- stress - smerte og spenninger - de hjelper oss å forløse gamle sår / traumer- og til å finne tilbake til den vi virkelig er. De hjelper oss å leve mer fra våre hjerter og oppleve mere livsglede- frihet- indre fred og dypere kjærlighet. Når vi finner tilbake til våre iboende potensialer- talenter og sjelskvaliteter - forandres livet vårt på så mange gode måter..

Intensjonen med forumet er å gi deg et frirom i hverdagen - hvor du kan koble deg av fra alt som trekker i deg utenifra - og bare være tilstede i meditasjonene du opplever her.

Å bare kunne hvile og oppleve gleden over positive forandringer som kommer gjennom en slik praksis - å kjenne hva den gjør for deg - din fysiske og psykiske helse - og for livet ditt generelt. Alt henger sammen, så når et aspekt av livet vårt forandres- forandres også de andre ...

Meditasjon kommer fra ordet Medicus og det betyr helbredelse - (eller å gjøre hel) Når vi mediterer øker flyten av den vitale livskraften i oss- sinnet roer seg ned- hjernebølgene kommer på et nivå hvor vi kan oppleve indre ro og frigjøring av spenninger.

Når vi kommer i en meditativ tilstand - er vi i en optimal tilstand for selvhealing - hjertene våre åpner seg og vi blir i stand til å gi og motta mer godhet og kjærlighet.

Alle relasjonene i livene våre vil nyte godt av de positive endringene som kommer fra et åpent hjerte. Også relasjonen vi har til oss selv <3

Denne praksisen kan gjerne gjøres alene- så ofte du vil- men er også et forsterkende supplement til dere som allerede har en regelmessig terapeutisk yoga eller healingsirkel praksis -- for å løfte energiene og skape flere synergetiske virkninger- og for å holde energiene oppe og i flyt kontinuerlig..

FB forumet vårt heter MEDITASJON & AVSPENNING helse - hjertevarme - livskraft

Det er en beskyttet gruppe i et lukket FB forum - hvor alle medlemmene er invitert av meg. Ingen andre enn medlemmene kan se innleggene mine eller kommentarene deres her.

Måneds abbonementet er på kr 400 pr mnd (for en ny meditasjon hver uke) Du kan velge om du vil Vippse eller overføre via bank til Livsreisens konto 1254 05 93491. Forfall for måneds avgiften er den 1. i hver mnd.

Velkommen og god klem fra Karina <3