FORDYPNINGS- OG VEILEDNINGSGRUPPE FOR YOGALÆRERE OG TERAPEUTER

Denne gruppen er lukket og tar ikke inn nye - men mulighet for å starte en ny fordypningsgruppe hvis interesse.