MITT INDIA

"Mitt India" er et hjelpeprosjekt for fattige mennesker i området rundt fiskelandsbyen Kovalam i staten Kerala i sør India.

Prosjektets målsetninger er langsiktige og er basert på hjelp til selvhjelps-prinsippet.
Vi ønsker å bedre levestandarden for mennesker i sør India ved å tilby økonomiske og medisinsk hjelp og utdanning til enkeltindivider og familier i nød.
Dette kan være skolebarn, foreldreløse, voksne og gamle som lider av sykdom, og familier som er svært fattige.

En lite økonomisk bidrag kan hjelpe noen når de er i en sårbar situasjon, og kan bedre et liv på en fantastisk måte.

Deler av driftsoverskuddet fra Livsreisen - med hjertet i sentrum, samt det innsamlede beløp går i sin helhet til de hjelpetrengende. Midlene planlegges og fordeles direkte under prosjektleders årlige India opphold. Under hennes fravær disponerer yogamaster Bernard Lois prosjektets konto. Han besøker også familiene regelmessig og fordeler penger etter behov. Dette gir mulighet for god og stabil oppfølging gjennom hele året.

Prosjektet ble opprettet av Karina Juul i 2005 under hennes første studie-opphold i dette området.

Karina driver Livsreisen - med hjertet i sentrum. Hun er utdannet terapeut i ayurvedisk medisin, og er yoga- og meditasjonslærer.

Karina reiser til India hver vinter for å følge opp og for å møte de som får hjelp fra prosjektet. Under oppholdene planlegges nye hjelpetiltak og det gjøres besøk til de som trenger å involveres i prosjektet.

Oppholdene består også av kurser og studier. Gjennom privatundervisning fra ayurvediske leger og yogamestere kan hun fordype seg i ayurvedisk medisin, spirituell utvikling, yoga-praksis, yoga-filosofi og yoga-terapi. Dette gir mulighet for en dypere dimensjon også i dette prosjektet.

Oppgaver og hjelpetiltak som er utført med midler fra prosjektet frem til nå:
- Kjøp og restaurering av hus, penger til sykehusopphold, livsviktige medisiner og mat.
- Skoleplass i privat skole med engelsk utdannelse til tre barn fra en liten landsby hvor de fleste er fiskere og analfabeter.
- Fiskere er de aller laveste på rangstigen og har få/ingen rettigheter økonomisk eller sosialt.
- De fleste lever helt på sultegrensen, og det er dårlige fremtidsutsikter for barna.
- Fiske-forekomstene synker og myndighetene har startet med å bygge en stor internasjonal havn som forurenser hele området.
- Det er kritisk i dette området, og vår hjelp er uendelig viktig.

Mitt håp er at barna som får en utdannelse blir i stand til å hjelpe sine egne mht kommunikasjon mot de offentlige myndigheter og ytring av rettigheter.

Oppgaver og hjelpetiltak som planlegges å arbeide videre med i prosjektet:
- å bygge hus/hytter for tre hjemløse familier som nå lever helt på sultegrensen.
- Penger, mat, medisiner og skoleplass til barna i disse familiene.
- Vi ønsker å gi opplæring for de voksne mht sosiale og økonomiske rettigheter, samt helsemessig og sosial skolering.

Det er mitt håp at dere som leser dette vil være med å støtte dette lille prosjektet for å skape nye muligheter for noen av våre medmennesker.

Hjelpen vi gir i dette området er uendelig viktig for de berørte menneskenes liv og helsesituasjon. Jeg har en sterk tro på at alle tiltak som gjøres etter "hjelp til selvhjelps prinsippet" vil få stor betydning for fremtidens India. Kanskje har også du ideer om tiltak som kan inkluderes i prosjektet?

Det gleder meg at jeg har opplevet en så stor giverglede blandt bekjente og venner, kollegaer, klienter og kursdeltakere siden jeg startet dette hjelpearbeidet i India. Hjertelig takk for deres viktige støtte og hjertelig velkommen til dere som vil v&aeling;re med videre.

Alle økonomiske bidrag verdsettes uansett beløp.

Varme tanker fra Karina Juul