OM KARINA

I årene fra 1979 frem til 2002 utdannet jeg meg i/ arbeidet i forskjellige områder i sykepleien i det offentlig helsesystemet, både i institusjoner, på sykehus og i hjemmesykepleien.
De forskjellige arbeidsplassene tok vare på forskjellige pasientgrupper og fokuset mht omsorgs-formene/modellene ble derfor naturlig, individuelt tilpasset.
Dette ledet meg inn i forskjellige og rike erfaringer, som gav viktige kunnskaper om medisinsk omsorg, men også viktige kunnskaper og erfaringer om selve mennesket innenfor "sykdommen" , eller "pasient-situasjonen".

Min hovedinnteresse har alltid vært å lære mer gjennom møte med mennesker i alle slags livssituasjoner, og livsfaser.

Jeg fikk mulighet til å utvikle meg videre, og fordype meg i dette temaet gjennom å utdanne meg i Ayurvedisk Medisin og Yogaterapi, og i de siste 8 årene har jeg arbeidet i dette feltet på heltid.
For meg er disse helsesystemene uendelig viktige i vårt moderne samfunn, både fordi de har så stort fokus på forebyggende helsearbeide og fordi de søker å ta vare på mennesket som en helhet. Kroppslig, psykologisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig.

Jeg lærer noe nytt i møtet med andre mennesker hver dag og det er en stor glede for meg å få lov å være en veileder for de som velger meg som en støttespiller på sin livsreise. Ayur Veda betyr Læren om Livet... og vi lærer av selve livet hele tiden...

Yoga betyr union eller forening... og vi lærer om livet gjennom å forene de forskjellige aspektene ved det å være et menneske, med alle utfordringene, og alle gavene...

Her kan du lese mer om terapiformen Ayurvedisk Medisin.

Vær velkommen.