ROLIG HEALENDE YOGA MED MEDITASJON

Rolig og healende yoga med meditasjon representerer en yogaform hvor fysiske, mentale og åndelige øvelser gjøres i form av yogastillinger, mindfullness/ tilstedeværelse, pusteøvelser, mantraer og meditasjoner. Når disse praktiseres sammen, skapes flyt i kroppen og sinnet, og vi kan oppnå healende synergieffekter (Kriyaer) både i kroppen, i psyken og i sinnet.- og dette igjen leder mot helheten i oss. Denne yogaformen er naturlig terapeutisk. Healing betyr å gjøre hel.

I denne praksisen kommer også frigjøring fra gamle og begrensende tanke- og handlingsmønster, og med forløsninger kan transformasjoner komme og healingresponser settes i gang. Slik får vi muligheten til både å frigjøres og fornyes.

Ved å praktisere yoga og meditasjon regelmessig oppnås økt tilgang til egne ressurser. De selvhelende kreftene stimuleres og det oppnås en dyp og rolig avspenning. Det utvikles en ny bevissthet og her ligger muligheten til forandringer fra fastlåste tanke- og handlingsmønster.

Yoga og meditasjon er tradisjoner som har sin opprinnelse i Østen fra flere årtusener tilbake. Yoga betyr ”Union”, og union betyr også forening. Vi tenker da union/forening ved alle aspekter av livet. Noen eksempler er union mellom det ytre og indre plan, det fysiske og det psykiske, pust og bevegelse.

Yoga fokuserer på helheten i menneskene. Her er alle aspekter ved livet like viktige, og de virker inn på hverandre. Sett fra denne synsvinkel forstår vi at den viktigste foreninge som oppnås ved yoga og meditasjon er foreningen mellom kroppen og sjelen.

Et balansert sinn i en balansert kropp


Noen av de kjente effektene i en yogapraksis er

 • Økt styrke og fleksibilitet
 • Økt energiflyt i kroppen
 • Forbedret blod og lymfesirkulasjon
 • Økt energi til indre organer
 • Frigjøring av slaggstoffer/toksiner
 • Frigjøring av blokkeringer
 • Styrket immunforsvar
 • Frigjøring av spenninger
 • Bedre søvnkvalitet
 • Indre tillitt og økt egenverd
 • Økt tilstedeværelse
 • Rensende og foryngende

 • Når vi praktiserer rolig healende yoga med meditasjon kan blokkeringer løses opp og vi får en økt tilgang til de fysiske, mentale og åndelige ressursene i oss. I følge yogatradisjonen gjenspeiles vår følelsesmessige tilstand i den fysiske kroppen. En følelsesmessig forbedret tilstand forbedrer også kroppens og sinnets tilstand.

  Rolig healende yoga er yogatimer uten krav til fysiske eller psykiske prestasjoner. Det er en avslappende og avspennende yogaform som med god tid, gir oss rom for å være tilstede i oss selv akkurat slik vi opplever det, slik vi opplever oss selv og livet vårt. I timene minnes vi på hvordan vi kan åpne opp for den iboende energien og kraften, selv når vi opplever en hektisk eller presset tilværelse.

  Når vi blir kjent med oss selv, våre iboende talenter/ressurser og grenser, kan vi øke evnen til ta gode valg for oss selv, som igjen kan bidra til økt livskraft og vitalitet.

  Rolig healende yogatimer tilpasses gruppens ønsker og behov.
  Det kreves ingen forkunnskaper eller spesiell fysisk form.