HEALING MED MEDITASJON

Dette kurset passer for de som ønsker en helhetlig, personlig utvikling.
For å oppleve en reell utvikling må både de psykologiske, emosjonelle, og de spirituelle aspektene ivaretas og utvikles parallelt.
Det er dette vi jobber med på healing og meditasjonskveldene. Ved å praktisere healing og meditasjons prosesser på en dyp måte kommer den praktiserende inn i tilstander, som gir mulighet for å opprette en bedre kontakt med vårt aller innerste, det hellige hjertet som er evig, ren visdom, kjærlighet og glede, Sat, Chit, Ananda. (Sanskrit).
Her er frihet fra begrensningene som er i våre tanke- handlings- emosjonelle- mønster.
Når vi kommer innenfor begrensningene/ overflaten, oppleves frihet og glede fordi vi blir i stand til å se nye muligheter i våre liv. Det er i seg selv en stor glede å oppleve.

Det betyr så mye for livskvaliteten vår at vi bevisst kan velge hvordan vi vil at vårt liv skal være.

MEDITASJON kommer fra ordet MEDICUS som betyr HELBREDELSE.
HEALING betyr å gjøre HEL, som også kan lede mot helbredelse.

Kurset er en fin fordypningsmulighet for elever som allerede har en kontinuerlig yogapraksis. Det inneholder elementer fra de ovenstående temaer, i en variasjon av pranayamaer (pusteøvelser), mudraer (fingerstillinger) healingprosesser og meditasjoner. Vi avslutter alltid kvelden med Yoga Nidra, for å manifestere de virkningene og prosessene vi har satt i gang.

Vi møtes ca. en gang pr. mnd., 4-5 ganger i semesteret. Det åpnes foreløpig for en gruppe, hvor max. antall deltakere er 20.
Dette er et ongoing kurs som ikke avsluttes automatisk etter semesterslutt slik de andre kursene gjør, eleven er inkludert i gruppen frem til egen avmelding.

Vær velkommen til å ta kontakt om du allerede er i en yogapraksis og ønsker å delta på kurset.

Påmelding til Karina, tlf. 997 98 312, karinasj@online.no
Hjertelig velkommen til kurs!
Mvh Karina