STILLE ROM - HELLIG ROM - HJERTEROM

Kurset holdes i Nesbruveien 75, Nesbru.
På Stille Rom kveldene- skaper vi en atmosfære sammen- som igjen skaper energier som transformerer. Vi gjør det gjennom stillhet- bønn- kontemplasjon- meditasjon- pust- musikk, som inviterer oss innover i vårt eget indre landskap. Til vårt eget indre stille- hellige rom, vårt eget fristed som vi kan støtte oss til- vårt pusterom- der vår iboende visdom og ressurser finnes, der hvor kreativitet og nyskapelse springer ut i fra . I dette rommet kommer vi i kontakt med vårt eget høyere Selv, vår Sjel.
Når vi kan la denne visdommen lede oss gjennom livet, vokser vi og utvikler våre liv på en unik måte.. Vi øker vår indre styrke, glede og kjærlighet.. Vi tar vare på og nærer vårt forhold med kilden til alt liv, Gud, og den ubetingede kjærligheten som springer ut derfra..
Hjerterommet vårt er også ubegrenset, og når vi skaper en dypere forbindelse med hjerterommet i oss, kommer vi i kontakt med våre iboende potensialer som det unike mennesket vi er / den unike sjelen vi er. Grunnlaget for å skape transformasjoner legges på en god måte gjennom bønn- kontemplasjon- meditasjon- stillhet.
Bønn er Hellig arbeide som skaper mer kjærlighet i våre egne liv, og i livene til de menneskene vi har relasjoner til, og berører.
Gjennom Stille Rom kveldene lener vi oss til selve livet, vi lar kjærlighetens kraft få større plass på vår unike LIVSREISE.
Alle følelser og opplevelser får komme akkurat slik som de er, i aksept og forståelse integrerer vi de delene av oss som har vært splittet/separet, og kommer hjem igjen til oss selv, i helheten- healingen- den vi egentlig er i vår essens.
Vær varmt velkommen inn i det Hellige Hjerterommet.

Vårsemesteret 2019: Kl. 18.00 - 21.00
Kurset holdes i Nesbruveien 75, Nesbru.
Mandag 28. Januar
Mandag 25. Februar
Mandag 25. Mars
Mandag 29. April
Mandag 27. Mai

Kursavgiften på kr 500 betales til Livsreisens konto nr 1254 62 17815, eller via Vipps innen fredagen før samlingen.
Påmelding til Karina, tlf. 997 98 312, karinasj@online.no

Hjertelig velkommen til kurs!
Mvh Karina